Tag Archives: The Purge ( คืนอำมหิต )

The Purge ( คืนอำมหิต )
5.7
FullHD

The Purge ( คืนอำมหิต )

เมื่ออเมริกาที่เสื่อมโทรมไปด้วยอาชญากรรมและคุกที่แน่นไปด้วยนักโทษ รัฐบาลได้ประกาศช่วงเวลา 12 ชั่วโมงในแต่ละปี ซึ่งอาชญากรรมทุกประเภท ...