Tag Archives: Instinct (1999) บรุษสัญชาตญาณดิบ

Instinct (1999) บรุษสัญชาตญาณดิบ
6.6
HD

Instinct (1999) บรุษสัญชาตญาณดิบ

เรื่องราวของ อีธาน พาวเวลล์ (แอนโทนี่ ฮ็อปกิ้นส์) นักมนุษยวิทยาที่หายสาปสูญ ขณะเดินทางไปศึกษาวิถีชีวิตลิงกอริลล่า ในป่าของแอฟริกา ...