Tag Archives: Hachi A Dog s Story (2009) ฮาชิ..หัวใจพูดได้

Hachi A Dog s Story (2009) ฮาชิ..หัวใจพูดได้
8.1
HD

Hachi A Dog s Story (2009) ฮาชิ..หัวใจพูดได้

ภาพยนตร์อเมริกันที่สร้างความอบอุ่นหัวใจเรื่องนี้ ดัดแปลงมาจากเรื่องเล่า เลื่องชื่อของประเทศญี่ปุ่น เรื่องราววีรกรรมของสุนัขพันธ์อากิตะ ชื่อเจ้า ...