Tag Archives: Emperor จักรพรรดิของปวงชน

Emperor จักรพรรดิของปวงชน
6
FullHD

Emperor จักรพรรดิของปวงชน

เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองยุติลง นายพลแม้คอาร์เธอร์ต้องกำกับดูแลการยอมแพ้ของญี่ปุ่น ...