Tag Archives: Downsizing มนุษย์ย่อไซส์

Downsizing มนุษย์ย่อไซส์
5.7
FullHD

Downsizing มนุษย์ย่อไซส์

โลกกำลังเข้าสู่สภาวะประชากรล้นโลก และหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของมนุษย์คือการเข้ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ...