Tag Archives: Blue Painful Fragile (2020) สองเรา เจ็บปวด เปราะบาง

Blue Painful Fragile (2020) สองเรา เจ็บปวด เปราะบาง
6
HD

Blue Painful Fragile (2020) สองเรา เจ็บปวด เปราะบาง

คาเอเดะกับฮิซาโนะตั้งชมรมขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงโลก แต่พอฮิซาโนะหายไป คาเอเดะก็ทุ่มสุดตัวเพื่อสานต่ออุดมการณ์ดั้งเดิมของชมรมที่เคยวาดฝันกันไว้