Tag Archives: American Sniper อเมริกัน สไนเปอร์

American Sniper อเมริกัน สไนเปอร์
7.4
4K

American Sniper อเมริกัน สไนเปอร์

มือปืนแห่งหน่วยซีลของกองทัพสหรัฐฯ คริส ไคลน์ ถูกส่งตัวไปที่อิรักพร้อมภารกิจปกป้องเหล่าพี่น้องทหาร ...